Ano ang maghari sa pagdating ni magellan sa pilipinas Free chat site where everyone is naked

Sa kabuuan, ang ideyolohiya ay isinasaad ang panlipunang pakay ng mga indibidwal, ang batayan hindi lamang para tiyakin ang katiwasayan sa lipunan kundi para sa pagsingkaw ng mga kaisipan at masidhing damdamin ng mamamayan tungo sa pangkalahatang kapakanan. Ang kasalatan sa ideyolohiya ang sumiphayo sa pinakamabuting mithiin ng mamamayan.Tayo ay walang pagkakaisa at watak-watak dahil walang iisang ideyolohiya na nagbibigkis sa ating mga mithiin.

Ang itaas na bahagi ng lipunan ang dapat na manguna sa radikal na transpormasyon ng lipunan upang maiwasan ang marahas at madugong tunggalian.

Sa paggabay ng isang KAISIPANG PILIPINO (Ideyolohiyang Pilipino) lamang tayo magkakaisa, aangat at malilinaw sa ating mga isipan kung ano talaga ang interes na para sa sambayanang Pilipino sa larangan ng Pulitika, Edukasyon, Ekonomiya at Kultura.

Base sa pagkakaisang ito sa linyang pang-ideyolohiya ay makakapagpasya tayong tahakin ang landas ng tunay na pagbabago at pag-unlad.

2) Dahil talos natin sa ating kasaysayan na kailanman ay hindi magsisilbi sa kapakanang PILIPINO ang alinmang DAYUHANG IDEYOLOHIYA.

3) Sapagkat mula sa mayamang kaban ng ating mga karanasan ay napakaraming ideyang sumisibol at naghihintay na lamang para gamitin at paunlarin.

Search for ano ang maghari sa pagdating ni magellan sa pilipinas:

ano ang maghari sa pagdating ni magellan sa pilipinas-22ano ang maghari sa pagdating ni magellan sa pilipinas-5ano ang maghari sa pagdating ni magellan sa pilipinas-37

Ang tunay na Kalayaan ay nagsisimula sa pagkakaroon ng kamulatan, kamalayang panlipunan at pagsusulong ng internal na pagbabago sa ating kaisipan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “ano ang maghari sa pagdating ni magellan sa pilipinas”

  1. You can become acquainted with people who shares same hobbies, interesare out”. We also have a huge collection of online chat rooms e.g omegle talk to strangers , online chat rooms without registration, video chat with strangers app, talk to strangers video call.